GraphicFlower35.gifระบำนพรัตน์GraphicFlower35.gif
kapook_43241.gif

GraphicKorea38.gifระบำนพรัตน์อยู่ในละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ ตอนสุวรรณหงส์พาพราหมณ์เกศสุริยงไปชมถ้ำแก้ว ซึ่งกรมศิลปากรจัดแสดงให้ประชาชนชม ณ โรงละครศิลปากร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ปัจจุบันระบำชุดนี้นิยมนำมาแสดงเป็นชุดระบำเอกเทศ เพราะบทร้องและทำนองเพลงไพเราะ ท่ารำและเครื่องแต่งกายงาม ผู้แต่งบทร้องและทำนองเพลงนพรัตน์ คือ นายมนตรี ตราโมทผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร และศิลปินแหงชาติ ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ คือ นางลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชื่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร นางมัลลิ คงประภัศร์ และนางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก (หม่อมครูต่วน)

GraphicKorea38.gifดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เป็นวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องห้า หรือเครื่องคู่ หรือเครื่องใหญ่ ทำนองเพลงนพรัตน์ เพลงสุรินทราหู เพลงเร็วท้ายสมเด็จ

GraphicKorea38.gifผู้แสดงแต่งชุดพระราชนิยมไทยจักรี หรือไทยจักรพรรดิ หรือแต่งกายแบบเบ็ดเตล็ดห่มสไบเฉียงตามสีอัญมณีทั้งเก้าชนิด พร้อมถนิมพิมพาภรณ์ ศิราภรณ์เกี้ยวดอกไม้ไหว รำท่าตามบทร้องของอัญมณีแต่ละชนิดในเพลงนพรัตน์ และเพลงสุรินทราหู แล้วรำรวมพร้อมกันในเพลงเร็วท้ายสมเด็จ

GraphicKorea38.gifระบำนพรัตน์จัดแสดงได้สองแบบ คือ แบบที่หนึ่งรำเต็มทุกบทร้อง และเพลงเร็วท้ายสมเด็จใช้เวลาแสดงประมาณ ๑๒ นาที แบบที่สองรำเฉพาะเพลงสุรินทราหูกับเพลงเร็วท้ายสมเด็จ ใช้เวลาแสดงประมาณ ๕ นาที


kapook_43241.gif
คำร้อง: นายมนตรี ตราโมท


รัตนคูหากายสิทธิ์ ล้วนวิจิตรนวรัตน์จรัสฉาย

แสงมณีสีวามอร่ามพราย เป็นเลื่อมลายแลสลับระยับตา

อันเพชรดีสีขาวรุ้งพราวเพริศ สุดประเสริฐแสงสีวิเลขา

ใครประดับเพชรดีมีราคา เรืองเดชานุภาพด้วยดวงมณี

ทับทิมแท้แลดูแดงอร่าม แสงแวววามแจ่มจรัสรัศมี

กำจัดปวงโรคาพยาธี พูนทวีสินทรัพย์นับอนันต์

มรกตสดขจีสีเขียวขำ แสงงามล้ำเลอเลิศประเสริฐสรรพ์

ประดับกันเขี้ยวงาสารพัน คุ้มภยันตรายถ้วนมวลพาลา

อันมณีสีเหลืองเรืองวิรุจน์ นี้คือบุษราคัมเลิศล้ำค่า

เป็นอาภรณ์พูนสวัสดิ์วัฒนา ชนม์พรรษายืนดำรงคงนิรันดร์

แก้วโกเมนแดงก่ำน้ำใสสด แสนงามงดรูจีแสงสีสรรพ์

ผู้ประดับรับเคารพอภิวันทน์ ประชานันต์นับถือเลื่องลือนาม

นิลกาฬน้ำเงินก่ำล้ำหมอกเมฆ รุจิเรขรุ่งโรจน์โชติอร่าม

อำนวยสรรพ์สุขารมณ์อภิราม สิ่งดีงามหลามหลั่งสะพรั่งมา

สีขาวหม่นหมอกมัวสลัวแสง บอกแสดงมุกดาหารตระการสง่า

ดลขจัดสัตว์ร้ายพ่ายเดชา อสรพิษนานาล่าหลีกไกล

แก้วเพทายพรายแสงสีแดงเรื่อ พรรณอะเคื้อลำยองผุดผ่องใส

นำศิริมงคลดลโชคชัย กำจัดภัยผองอุบาทว์ให้คลาดคลาย

แก้วไพฑูรย์ขุ่นฉวีสีไม้ไผ่สังวาล ไหมสาแหรกผ่านประสานสาย

บันดาลชัยชนะหมู่ศัตรูร้าย แผ่กำจายเสน่ห์ติดจับจิตเอย

.....สีขาวผ่อง เพชรดี

ทับทิมสี มณีแดง

เขียวใสแสง มรกต

เหลืองใสสด บุษราคัม

แดงแก่ก่ำ โกเมนเอก

สีหมอกเมฆ นิลกาฬ

มุกดาหาร หมอกมัว

แดงสลัว เพทาย

สังวาลสาย ไพฑูรย์

เจิดจำรูญ นพรัตน์ อวยสวัสดิ ภาพล้น

ปวงวิบัติ ขจัดพ้น ผ่านร้ายกลายดีkapook_43355.gif